top of page

PORTRAITS

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

Restauratie spinnenkop Wieuwens

De Alde Swarte 

 

 

(Fries voor "Oude Zwarte"), ook Wieuwens genoemd, is een poldermolen even ten zuidoosten van het Friese dorp Oosterlittens, dat ligt in de Nederlandse gemeente Littenseradeel.

 

De Alde Swarte, een spinnenkopmolen die aan de Franekervaart staat, werd vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw.

Tot in 1961 een roede van de molen brak, bemaalde hij de polder Frankena.

Zijn functie werd daarna overgenomen door een elektrisch gemaal bij Britswerd. In 1967 werd de Alde Swarte voor het symbolische bedrag van één gulden aangekocht door de gemeente Baarderadeel (die in 1984 opging in Littenseradeel). Deze liet de molen in 1969 restaureren. In 1981 volgde opnieuw een restauratie, waarbij het bovenhuis van de molen werd hersteld en de bovenas, de roeden, de schroef en de schroefbakwerden vernieuwd. De Alde Swarte werd bovendien met een inlaat 

op de polder Easterlittens-Britswerd 

aangesloten, waarvan hij sindsdien het

hoge gedeelte kan bemalen.

 

bottom of page